Rada Gminy Przygodzice

Rada Gminy Przygodzice

Skład Rady Gminy Przygodzice

Lp.

Nazwisko i imiona

Funkcja

1

Wojtasiak Janina Maria

przewodnicząca

2

Niziołek Kazimierz

wiceprzewodniczący

3

Witek Wiesław

wiceprzewodniczący

4

Dobras Andrzej

radny

5

Górski Dariusz

radny

6

Gąsiorek Marek

radny

7

Gorzyczka Lucyna

radna

8

Harych Mariusz

radny

9

Pacyna January

radny

10

Król Iwona

radna

11

Perz Narcyz

radny

12

Piasecki Krystian Marian

radny

13

Radajewski Roman

radny

14

Szmaj Dorota

radna

15

Tysiak Kornelia

radna