Zapis wideo Sesji Rady Gminy Przygodzice

I Sesja Rady Gminy Przygodzice z dnia 22.11.2018 roku

III Sesja Rady Gminy Przygodzice

IV Sesja Rady Gminy Przygodzice

V Sesja Rady Gminy Przygodzice

VI Sesja Rady Gminy Przygodzice

VII Sesja Rady Gminy Przygodzice

VIII Sesja Rady Gminy Przygodzice

IX Sesja Rady Gminy Przygodzice

X Sesja Rady Gminy Przygodzice z dnia 30.09.2019 roku

XI Sesja Rady Gminy Przygodzice z dnia 05.11.2019 roku

XII Sesja Rady Gminy Przygodzice z dnia 05.12.2019 roku

XIII Sesja Rady Gminy Przygodzice z dnia 20.12.2019 roku