Zawiadomienia

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że na dzień 28 lutego 2020 roku  została zwołana

XIV SESJA RADY GMINY PRZYGODZICE

 

Początek obrad o godzinie 1000 w sali sesyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach.

 

Zawiadomienie - komisje

Zawiadamia się, że zostały zwołane posiedzenia Komisji Rady Gminy Przygodzice

 

Posiedzenie:

* Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej, i Rekreacji,

odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 r. (środa) o godz. 1230.

 

Posiedzenie wspólne:

* Komisji Budżetu, Planowania i Rozwoju Gospodarczego,

* Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

* Komisji Praworządności, Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego,

odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 900.

 

Posiedzenia odbędą się w sali sesyjnej Gminnego Ośrodka Kultury

w Przygodzicach