Zawiadomienia

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamia się, że na dzień 30 listopada 2021 roku  została zwołana

 

XXX SESJA RADY GMINY PRZYGODZICE

 

Początek obrad o godzinie 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19)

zapraszamy mieszkańców do oglądania transmisji na stronie Urzędu Gminy.

Problemy jakie chcą mieszkańcy poruszyć podczas sesji proszę zgłaszać Radnym

lub na adres email: rg@przygodzice.pl

 

Zawiadomienie - Komisje

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że zostały zwołane posiedzenia Komisji Rady Gminy Przygodzice

 

Posiedzenie wspólne:

* Komisji Budżetu, Planowania i Rozwoju Gospodarczego,

* Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

* Komisji Praworządności, Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego,

odbędzie się w dniu 26 listopada 2021 r. (piątek) godz. 830  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach

 

Posiedzenie:

* Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rekreacji

odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) godz. 1400  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach

 

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) problemy jakie mieszkańcy chcą poruszyć podczas Komisji proszę zgłaszać Radnym lub na adres email: rg@przygodzice.pl