Rok 2013

Lista wiadomości
w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach
w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Przygodzice do kategorii dróg gminnych
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przygodzice
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działek nr ewid. 1848/3 oraz 1849, obręb Topola Wielka, gmina Przygodzice
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przygodzice w 2013 roku
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przygodzice w 2013 roku
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Przygodzice, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.