Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Przygodzice, prowadzony na podstawie art. 14 ust.4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Dane zawarte w rejestrze udostępniania się przez:
- otwarty dostęp do zawartości rejestru;
- wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie otwartego dostępu do zawartości rejestru jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych (w poniedziałki 08:00-16:00, od wtorku do piątku 7:00 - 15:00) akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

W celu uzyskania odpisu z rejestru należy zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Gminy Przygodzice, Plac Powstańców Wielkopolskich 2.

 

Rejestr instytucji kultury