Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Zawiadomienie God.6220.21.2020Utworzenie dokumentu2021-03-08 15:16:45Tomasz Świątek
Postępowanie o udzielenie zamówienia Rg.271.6.2021.ZPModyfikacja dokumentu2021-03-05 14:49:55Karolina Walczybok
Postępowanie o udzielenie zamówienia Rg.271.6.2021.ZPModyfikacja dokumentu2021-03-05 14:49:24Karolina Walczybok
Postępowanie o udzielenie zamówienia Rg.271.6.2021.ZPModyfikacja dokumentu2021-03-05 14:41:36Karolina Walczybok
Postępowanie o udzielenie zamówienia Rg.271.6.2021.ZPModyfikacja dokumentu2021-03-05 14:40:28Karolina Walczybok
Petycja w interesie publicznym do rozpatrzeniaModyfikacja dokumentu2021-03-03 09:07:33Tomasz Świątek
Postępowanie o udzielenie zamówienia Rg.271.2.2021.ZPModyfikacja dokumentu2021-03-02 12:41:21Karolina Walczybok
Obwieszczenie Rg.6733.1.2021.GkpModyfikacja dokumentu2021-03-01 22:47:22Tomasz Świątek
Obwieszczenie Rg.6733.1.2021.GkpUtworzenie dokumentu2021-03-01 22:46:54Tomasz Świątek
Obwieszczenie WR.ZUZ.2.4210.427.2020.IMUtworzenie dokumentu2021-03-01 11:34:56Tomasz Świątek
Interpelacje i zapytania z dnia 26 lutego 2021Utworzenie dokumentu2021-03-01 11:28:05Tomasz Świątek
Uzyskanie wypisu i/lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegoModyfikacja dokumentu2021-03-01 08:03:08Tomasz Świątek
Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznegoModyfikacja dokumentu2021-03-01 08:00:31Tomasz Świątek
Uzyskanie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowyModyfikacja dokumentu2021-03-01 07:57:02Tomasz Świątek
Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowyModyfikacja dokumentu2021-03-01 07:55:02Tomasz Świątek
Uzyskanie decyzji w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowyModyfikacja dokumentu2021-03-01 07:50:12Tomasz Świątek
Uzyskanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do budowy przydomowej oczyszczalni ściekówModyfikacja dokumentu2021-03-01 07:41:41Tomasz Świątek
Przetarg nieograniczony Rg.271.65.2020.ZPModyfikacja dokumentu2021-02-26 14:12:17Karolina Walczybok
Przetarg nieograniczony Rg.271.64.2020.ZPModyfikacja dokumentu2021-02-24 10:56:23Karolina Walczybok
Ogłoszenie Wójta Gminy Przygodzice z dnia 23 lutego 2021 rokuModyfikacja dokumentu2021-02-23 10:43:39Tomasz Świątek