Kierownictwo Urzędu

Kierownictwo Urzędu

 

Funkcja

Wójt Gminy Przygodzice

 

Imię i nazwisko

Krzysztof Rasiak

Wykształcenie

Wyższe

e mail:

Kontak z interesantami

w piątki: od godziny 13.00 do 15.00

 

Funkcja

       Sekretarz Gminy Przygodzice       

 

Imię i nazwisko

Dariusz Kryś

Wykształcenie

Wyższe

e mail:
 

Funkcja

Skarbnik Gminy Przygodzice

 

Imię i nazwisko

Alicja Marek

Wykształcenie

Wyższe

e mail:

skarbnik@przygodzice.pl

 

Funkcja

Zastępca Skarbnika Gminy Przygodzice

Imię i nazwisko

Justyna Łęcka

Wykształcenie

Wyższe

e mail:

za.skarbnika@przygodzice.pl

 

Funkcja

Zastępca Wójta

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Imię i nazwisko

Lucyna Koczorowska

Wykształcenie

Wyższe

e mail:

zampubliczne@przygodzice.pl

 

Funkcja

Kierownik Referatu Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Imię i nazwisko

Przemysław Kaźmierczak

Wykształcenie

Wyższe

e mail:

zk@przygodzice.pl