Kierownictwo Urzędu

Kierownictwo Urzędu

Funkcja

Wójt Gminy Przygodzice

 

Imię i nazwisko

Krzysztof Rasiak

Wykształcenie

Wyższe

e mail:

wojt@przygodzice.pl

       Kontak z interesantami       

       w piątki: od godziny 13.00 do 15.00       

Funkcja

Zastępca Wójta Gminy Przygodzice

 

Imię i nazwisko

Lucyna Koczorowska

Wykształcenie

Wyższe

e mail:

zastepcawojta@przygodzice.pl

   

Funkcja

Sekretarz Gminy Przygodzice

 

Imię i nazwisko

Dariusz Kryś

Wykształcenie

Wyższe

e mail:

sekretarz@przygodzice.pl

 

 

Funkcja

Skarbnik Gminy Przygodzice

 

Imię i nazwisko

Alicja Marek

Wykształcenie

Wyższe

e mail:

skarbnik@przygodzice.pl

   

Funkcja

Zastępca Skarbnika Gminy Przygodzice

 

Imię i nazwisko

Justyna Łęcka

Wykształcenie

Wyższe

e mail:

za.skarbnika@przygodzice.pl

   

 

                      Funkcja                    

                 Kierownik Referatu Ochrony Ludności i Spraw Obronnych           

 

Imię i nazwisko

Przemysław Kaźmierczak

Wykształcenie

Wyższe

e mail:

zk@przygodzice.pl