Organy i osoby sprawujące funkcje

Organy i osoby sprawujące funkcje

Organy i osoby sprawujace funkcje

imię i nazwisko

funkcja

telefon/ fax

Krzysztof Rasiak

Wójt Gminy Przygodzice

062/ 5927722  wew.131

Dariusz Kryś

Sekretarz Gminy

062/ 5927722  wew.116

Alicja Marek

Skarbnik Gminy

062/ 5927722  wew.133

Justyna Łęcka

Zastępca Skarbnika Gminy

062/ 5927722  wew.138

Księgowość

Katarzyna Wojciechowska

inspektor ds. księgowości budżetowej

062/ 5927722  wew.132

 


 


 


Sławomira Sitnik

inspektor ds. księgowości podatkowej

062/ 5927722  wew.127

Patrycja Nowacka

inspektor ds. księgowości podatkowej

062/ 5927722  wew.135

Marta Krzyżanowska

inspektor ds. księgowości podatkowej

062/ 5927722  wew.128

Łukasz Porczyński

inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

062/ 5927722  wew.114

Robert Czarnojańczyk

inspektor ds. księgowości budżetowej

062/ 5927722  wew.115

Emilia Pietrzykowska


inspektor ds. obsługi kasowej

062/ 5927722  wew.117

Referat Rozwoju Gospodarczego

Lucyna Koczorowska

Kierownik Referatu

062/ 5927722  wew.123

Mariola Kmiecik

inspektor ds. inwestycji i planowania

062/ 5927722  wew.140

Piotr Kryszczak

inspektor ds. projektów finansowych

062/ 5927722  wew.134

Kinga Szymańska

inspektor ds. gospodarki komunalnej i planowania

062/ 5927722  wew.124

Hieronim Graf

inspektor ds. grupy remontowej i utrzymania dróg

062/ 5927722  wew.144

Karolina Walczybok

inspektor ds. zamówień publicznych

062/ 5927722 wew.145

Hieronim Harych

 stolarz (brygadzista)

062/ 5927031

 


rzemieślnik wykwalifikowany

062/ 5927031

Krzysztof Chleboś

rzemieślnik wykwalifikowany-blacharz dekarz

062/ 5927031

Adam Mikołajczak

rzemieślnik wykwalifikowany-blacharz dekarz

062/ 5927031

Jerzy Piwoń

elektryk

062/ 5927031

Maciej Stawik

malarz

062/ 5927031

 


stolarz

062/ 5927031

Paweł Szewczyk

rzemieślnik wykwalifikowany

062/ 5927031

Kazimierz Szymczak

kierowca-zaopatrzeniowiec

062/ 5927031

Damian Chlebowski

kierowca samochodu ciężarowego

062/ 5927031

Michał Fidelak

stolarz

062/ 5927031

 

 

 

Referat Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Przemysław Kaźmierczak

Kierownik Referatu

062/ 5927722  wew.139

 


 


 


Roman Bladziak

pomoc administracyjna ds. ochrony informacji niejawnych i bhp

062/ 5927722  wew.139

Łukasz Fidelak

kierowca  - operator sprzętu

-

Kazimierz Mazurkiewicz

kierowca  - operator sprzętu

-

 


 


 


Krzysztof Pawelec

kierowca  - operator sprzętu

-

Henryk Japiński

konserwator OSP

-

samodzielne stanowiska pracy

Małgorzata Błaszczuk

inspektor ds. kadr

062/ 5927722  wew.118

Mariusz Wróblewski

inspektor ds. działalności gospodarczej

062/ 5927722  wew.121

Magdalena Małecka

inspektor ds. gospodarki gruntami i mieniem gminnym

062/ 5927722  wew.125

Hanna Szukalska

geodeta gminny

062/ 5927722  wew.125

Donata Bartkowiak

inspektor ds. obsługi Rady Gminy

062/ 5927722  wew.119

 


 


 


Dariusz Piechowiak

inspektor ds. gospodarki komunalnej i eksploatacji

062/ 5927722  wew.129

Andrzej Pichet

inspektor ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu

062/ 5927722  wew.129

Bogumiła Wczesna

inspektor ds. obsługi sekretariatu

062/ 5927722  wew.111

Tomasz Świątek

kierownik centrali telefonicznej-serwerowni

062/ 5927722  wew.139

Tomasz Wojtasik

pomoc administracyjna

062/ 5927722  wew.139

 


 


 


Stefan Cellmer

kierowca, specjalista ds. rekreacji

062/ 5927722  wew.129

 


 


 


Urząd Stanu Cywilnego

Damian Kołacki

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

062/ 5927722  wew.112

Leszek Szubert

inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

062/ 5927722  wew.142

pracownicy obsługi

Andrzej Krzyżanek

konserwator

062/ 5927031 

Monika Osada

sprzątaczka

062/ 5927722

Dorota Krupa

sprzątaczka

062/ 5927722

 


sprzątaczka

062/ 5927722