Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA

Nazwa rejestru

Forma rejestru

Nazwa komórki organizacyjnej prowadzącej rejestr

Kontakt

Rejestr Uchwał Rady

pisemna

Biuro Rady

62/ 5927722

Rejestr Zarządzeń Wójta

pisemna

Sekretariat

62/ 5927722

Rejestr intrpelacji

picemna

Biuro rady

62/ 5927722

Rejestr wniosków komisji

pisemna

Biuro rady

62/ 5927722

Rejestr Nadania Tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Przygodzice"

pisemna

Biuro rady

62/ 5927722

Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw

pisemna

Sekretarz Gminy

62/ 5927722

Rejestr skarg i wniosków

pisemna

Sekretariat

62/ 5927722

Książka kontroli

pisemna

Sekretarz Gminy

62/ 5927722

Rejestr zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

elektroniczna

Stanowisko ds. handlu

62/ 5927722

Archiwum zakładowe, Pl. Powstańców Wlkp 2, 63-421 Przygodzice  tel. 62/ 592 77 22 wew.118 pok. nr 10