Samodzielne stanowiska pracy

Samodzielne stanowiska pracy

samodzielne stanowiska pracy

Małgorzata Błaszczuk

inspektor ds. kadr

062/ 5927722 wew.118

Mariusz Wróblewski

inspektor ds. działalności gospodarczej

062/ 5927722 wew.121

Magdalena Małecka

inspektor ds. gospodarki gruntami i mieniem gminnym

062/ 5927722 wew.125

Hanna Szukalska

geodeta gminny

062/ 5927722 wew.125

Donata Bartkowiak

inspektor ds. obsługi Rady Gminy

062/ 5927722 wew.119

Dariusz Piechowiak

inspektor ds. gospodarki komunalnej i eksploatacji

062/ 5927722 wew.129

Andrzej Pichet

inspektor ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu

062/ 5927722 wew.129

Bogumiła Wczesna

inspektor ds. obsługi sekretariatu

062/ 5927722 wew.111

Tomasz Świątek

kierownik centrali telefonicznej-serwerowni

062/ 5927722 wew.139

Tomasz Wojtasik

pomoc administracyjna

062/ 5927722 wew.141
Stefan Cellmer

kierowca, specjalista ds. rekreacji


Urząd Stanu Cywilnego

Damian Kołacki

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

062/ 5927722 wew.112

Leszek Szubert

inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

062/ 5927722 wew.142

pracownicy obsługi

Andrzej Krzyżanek

konserwator

062/ 5927031

Dorota Krupa

sprzątaczka

062/ 5927722

Monika Osada

sprzątaczka

062/ 5927722

Janina Pawłowska

sprzątaczka

062/ 5927722