2005

Rejestr zarządzeń 2005

REJESTR ZARZĄDZEń WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
Wgladu do treści poszczególnych zarządzeń można dokonać w godzinach pracy Urzędu Gminy w sekretariacie, pokój nr 1, parter
numer
zarzadzenia
data
zarządzenia
w sprawie zarządzenia
realizuje
termin
wykonania

1/05

05.01.2005

informacji o wysokości dotacji przeznaczonej w budżecie gminy Przygodzice dla Gminnego Ośrodka Rekreacyjno Wypoczynkowego "Lido" w Antoninie

Skb

z dniem podjęcia

2/05

12.01.2005

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 r 

Skb

z dniem podjęcia

3/05

12.01.2005

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców w 2005 r 

Skb 

z dniem podjęcia

4/05

12.01.2005

informacji o wysokości dotacji przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Instytucji Kultury   

Skb

z dniem podjęcia

5/05

12.01.2005

informacji o wysokości dotacji przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Instytucji Kultury 

Skb

z dniem podjęcia

6/05

12.01.2005

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Skb

z dniem podjęcia

7/05

12.01.2005

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2005 r 

Skb

z dniem podjęcia

8/05

12.01.2005

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice na Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Skb

z dniem podjęcia

9/05

12.01.2005

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice na Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Skb

z dniem podjęcia

10/05

12.01.2005

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice na Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

Skb

z dniem podjęcia

11/05

12.01.2005

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice na dowożenie uczniów do szkół

Skb

z dniem podjęcia

12/05

12.01.2005

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice na Gimnazja

Skb

z dniem podjęcia

13/05

12.01.2005

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice na Przedszkola

Skb

z dniem podjęcia

14/05

12.01.2005

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice na Szkoły Podstawowe

Skb 

z dniem podjęcia

15/05

12.01.2005

ustalenia terminów przekazywania dotacji przedmiotowej dla Gminnego Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego "Lido" w Antoninie 

Skb 

z dniem podjęcia

16/05

25.01.2005

harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Przygodzice na 2005 r. 

Skb

z dniem podpisania

17/05

01.03.2005

ustalenia terminów przekazywania dotacji przedmiotowej dla Gminnego Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego "Lido" w Antoninie

Skb

z dniem podpisania 

18/05

23.03.2005

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2004, oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Skb

z dniem podpisania

19/05

31.03.2005

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach

Skb 

z dniem podpisania

20/05

31.03.2005 

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Szkół podstawowych, Gimnazja, Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

Skb 

z dniem podpisania

21/05

31.03.2005

zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2005 r 

Skb

z dniem podpisania

22/05

31.03.2005

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2005 rok

Skb

z dniem podpisania

23/05

31.03.2005 

zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2005 r 

Skb

z dniem podpisania 

24/05

31.03.2005

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Skb

z dniem podpisania 

25/05

06.04.2005

ustalenia dnia 08 kwietnia 2005r. dniem wolnym od pracy

Sarz

z dniem podpisania 

26/05

20.04.2005

ogłoszenia II przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Przygodzicach, przy ul. Kwiatowej

Gr

z dniem podjęcia 

27/05

28.04.2005

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

28/05

28.04.2005

zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2005 r 

Skb

z dniem podpisania

29/05

29.04.2005

powołania Gminnej Komisji Stypendialnej

Ośw

z dniem podpisania

30/05

19.05.2005

powołania Gminnej Komisji ds. oceny konkursu "Najpiękniejsza Zagroda Wiejska w Gminie Przygodzice"

Rol

z dniem podpisania

31/05

23.05.2005

nabycia na własnośćgruntu zajętego pod drogę w Topoli Wielkiej - ul. Sportowa

Gr

z dniem podpisania

32/05

30.05.2005 

regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Przygodzicach

Sarz

z dniem ustanowienia 

33/05

06.06.2005

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

34/05

06.06.2005

zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2005 r 

Skb

z dniem podpisania

35/05

06.06.2005 

zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 r 

Skb

z dniem podpisania

 36/05

08.06.2005

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego  ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela  mianowanego

Ośw

z dniem podpisania

37/05

08.06.2005

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego  ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela  mianowanego

Ośw

z dniem podpisania

38/05

30.06.2005

zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2005 r 

Skb

z dniem podpisania

39/05

30.06.2005

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Szkół podstawowych, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, pozostała działalność

Skb

z dniem podpisania

40/05

04.07.2005

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2005 rok

Skb

z dniem podpisania

41/05

08.07.2005

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego  ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela  mianowanego

Ośw

z dniem podpisania

42/05

08.07.2005 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego  ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela  mianowanego

Ośw

z dniem podpisania

43/05

08.07.2005

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego  ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela  mianowanego

Ośw 

z dniem podpisania

44/05

11.07.2005

zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2005 r 

Skb

z dniem podpisania

45/05

11.07.2005

ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Antoninie, sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości

Gr

z dniem podpisania

46/05

11.07.2005

zmiany nieruchomości i zawarcia notarialnej umowy zamiany

Gr

z dniem podjęcia

47/05

17.08.2005

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku

Skb

z dniem podjęcia

48/05

17.08.2005

organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz zasad planowania, opracowania i wdrażania Gminnego Planu Reagowania

ROsp

z dniem podpisania

49/05

05.09.2005 

powołania obwodowych komisji wyborczych

Sarz

z dniem podjęcia

50/05 

16.09.2005 

powołania obwodowych komisji wyborczych

Sarz

z dniem podjęcia 

51/05

29.09.2005

zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2005 r 

Skb

z dniem podpisania

52/05

29.09.2005

ustalenia planu finansoweg, prowadzenia stałego rejestru wyborców - wybory Prezydenta RP, wybory do Sejmu i Senatu

Skb

z dniem podpisania

53/05

29.09.2005

informacji o zmianie wysokości dotacji przeznaczonej w budżecie gminy Przygodzice dla Instytucji Kultury

Skb

z dniem podpisania

54/05

29.09.2005 

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

55/05 

29.09.2005

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Szkół podstawowych, Gimnazja

Skb 

z dniem podpisania

56/05 

30.09.2005

przeprowadzenia inwentaryzacji w 2005 roku

Skb

z dniem podpisania

57/05

30.09.2005

powołania osób materialnie odpowiedzialnych za gospodarkę środkami trwałymi, pozostałymi środkami trwałymi w użytkowaniu oraz materiałami.

Skb

z dniem podpisania

58/05

30.09.2005

powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów do przeprowadzenia spisów z natury, środków trwałych, pozostałych środków w używaniu oraz materiałów na składzie

Skb

z dniem podpisania

59/05

30.09.2005

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2005 rok

Skb 

z dniem podpisania

60/05

30.09.2005

zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2005 r 

Skb

z dniem podpisania

61/05

30.09.2005 

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

62/05

03.10.2005

powołania Gminnej Komisji Przetargowej w Gminie Przygodzice

Zamp

z dniem podpisania

63/05

03.10.2005 

powołania Gminnej Komisji Przetargowej w Gminie Przygodzice

Zamp 

z dniem podpisania

64/05

20.10.2005

ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Przygodzicach przy ul. Kwiatowej

Gr

z dniem podjęcia 

 65/05

28.10.2005

odwołania ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego :Lido" w Antoninie

 Kd

z dniem podpisania

66/05

28.10.2005

powierzenia obowiązków likwidatora Gminnego Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego "Lido" w Antoninie

Kd

z dniem podpisania

67/05

31.10.2005

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Szkół podstawowych, Gimnazja, GZEAS

Skb

z dniem podpisania 

68/05

31.10.2005 

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania 

69/05

31.10.2005

zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2005 r 

Skb 

z dniem podpisania 

70/05

31.10.2005

zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 r 

Skb 

z dniem podpisania 

71/05

31.10.2005

ustalenia planu finansoweg zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców - wybory Prezydenta RP, wybory do Sejmu i Senatu

Skb 

z dniem podpisania 

72/05

31.10.2005

informacji o zmianie wysokości dotacji przeznaczonej w budżecie gminy Przygodzice dla Instytucji Kultury

Skb

z dniem podpisania 

73/05

31.10.2005 

informacji o zmianie wysokości dotacji przeznaczonej w budżecie gminy Przygodzice dla Instytucji Kultury

Skb

z dniem podpisania 

74/05

31.10.2005 

organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy w Przygodzicach na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

ROsp

z dniem podpisania 

75/05

15.11.2005 

przyjęcia projektu budżetu gminy na 2006 rok oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Skb

z dniem podjęcia 

76/05

17.11.2005 

powierzenia obowiązków likwidatora Gminnego Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego "Lido" w Antoninie

Lido

z dniem podpisania 

77/05

30.11.2005

wydzierżawienia domków campingowych

Gr

z dniem podpisania 

78/05

30.11.2005 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego  ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela  mianowanego

Ośw

z dniem podpisania 

79/05

30.11.2005 

zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 r 

Skb

z dniem podpisania 

80/05

30.11.2005

informacji o zmianie wysokości dotacji przeznaczonej w budżecie gminy Przygodzice dla Instytucji Kultury

Skb

z dniem podpisania

81/05

30.11.2005

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

82/05

30.11.2005

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Szkół podstawowych, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, Przedszkoli Gimnazja, Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, Pozostała działalność, Pomoc materialna dla uczniów

Skb

z dniem podpisania

83/05

30.11.2005

zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 r 

Skb

z dniem podpisania

84/05

29.12.2005

określenia zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6000 euro

Zamp

zarządzenie obowiązuje od dnia 02.01.2006

85/05

30.12.2005

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

86/05

30.12.2005

zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2005 r 

Skb

z dniem podpisania

87/05

30.12.2005 

zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 r 

Skb 

z dniem podpisania

88/05

30.12.2005

ustalenia planu finansoweg zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców - wybory Prezydenta RP, wybory do Sejmu i Senatu

Skb

z dniem podpisania

89/05

30.12.2005

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Szkół podstawowych, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, Przedszkoli Gimnazja, Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół, Pomoc materialna dla uczniów

Skb

z dniem podpisania