2006

2006

REJESTR ZARZĄDZEń WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
Wgladu do treści poszczególnych zarządzeń można dokonać w godzinach pracy Urzędu Gminy w sekretariacie, pokój nr 1, parter
numer
zarzadzenia
data
zarządzenia
w sprawie zarządzenia
realizuje
termin
wykonania

1/06

12.01.2006

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice w 2006 r

Skb

z dniem podjęcia

2/06

12.01.2006

informacji o wysokości dotacji przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Instytucji Kultury

Skb

z dniem podjęcia

3/06

12.01.2006

informacji o wysokości dotacji przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Instytucji Kultury

Skb 

z dniem podjęcia

4/06

12.01.2006

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 r   

Skb

z dniem podjęcia

5/06

12.01.2006

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców w 2005 r  

Skb

z dniem podjęcia

6/06

12.01.2006

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Skb

z dniem podjęcia

7/06

12.01.2006

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice na Szkoły Podstawowe 

Skb

z dniem podjęcia

8/06

12.01.2006

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice na Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Skb

z dniem podjęcia

9/06

12.01.2006

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice na Przedszkola

Skb

z dniem podjęcia

10/06

12.01.2006

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice na Gimnazja

Skb

z dniem podjęcia

11/06

12.01.2006

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice na dowożenie uczniów do szkół

Skb

z dniem podjęcia

12/06

12.01.2006

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice na Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

Skb

z dniem podjęcia

13/06

12.01.2006

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Skb

z dniem podjęcia

14/06

12.01.2006

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice na Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Skb 

z dniem podjęcia

15/06

12.01.2006

powołania komisji d/s oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta RP 

Sarz 

z dniem podpisania

16/06

12.01.2006

powołania zespołów do oceny stanu zagrożenia budynków wielkopowierzchniowych położonych na terenie gminy Przygodzice 

Sarz

z dniem podpisania

17/06

12.01.2006

ustalenia ceny drewna opałowego będącego własnością gminy i sprzedaży poprzez ogłoszenie

Roś

od 02.02.06

18/06

20.03.2006

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2005, oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Skb

z dniem podpisania

19/06

20.03.2006

sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Czarnymlesie

Gr

z dniem podpisania

20/06

20.03.2006

sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Czarnymlesie

Gr

z dniem podpisania

21/06

20.03.2006

sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Antoninie i Przygodziczkach 

Gr

z dniem podpisania

22/06

21.03.2006

wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład ośrodka wypoczynkowego w Antoninie

Gr

z dniem podpisania

23/06

22.03.2006

przeprowadzenia w dniu 22 marca 2006 r. powiatowego treningu SWA 

ROsp

z dniem podpisania

24/06

30.03.2006

ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Czarnymlesie, sporządzenia i ogłoszenia wykazu

Gr

z dniem podpisania

25/06

31.03.2006

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Szkół podstawowych, Pomoc materialna dla uczniów

Skb

z dniem podpisania

26/06

31.03.2006

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach

Gr

z dniem podpisania

27/06

31.03.2006

zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 r

Skb

z dniem podpisania

28/06

31.03.2006

zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2006 r 

Skb

z dniem podpisania

29/06

31.03.2006

ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Czarnymlesie, sporządzenia i ogłoszenia wykazu

Gr

z dniem podpisania

30/06

31.03.2006

ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Antoninie i Przygodziczkach, sporządzenia i ogłoszenia wykazu

Gr

z dniem podpisania

31/06

21.04.2006

powołania Gminnej Komisji ds. oceny konkursu "Najpiękniejsza Zagroda Wiejska w Gminie Przygodzice" w 2006r.

Rol

z dniem podpisania

32/06

28.04.2006

zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2006 r

Skb

z dniem podpisania 

33/06

28.04.2006

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Szkoły podstawowe, Przedszkola, Gimnazja, Szkolne schroniska młodzieżowe

Skb

z dniem podpisania

34/06

28.04.2006

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

35/06

10.05.2006 

ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Antoninie i Przygodziczkach

Gr

z dniem podpisania

36/06

31.05.2006

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2006 rok

Skb

z dniem podpisania

37/06

31.05.2006

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

38/06

31.05.2006

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Skb

z dniem podpisania

39/06

31.05.2006

zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2006 r

Skb

z dniem podpisania

40/06

20.06.2006

ustalenia ekwiwalentu za okulary - szkła ochronne dla pracowników samorządowych pracujących przy monitorach ekranowych

Kd

z dniem podpisania

41/06

21.06.2006

rzeprowadzenia w dniu 22 czerwca 2006 r. powiatowego treningu SWA

ROsp

z dniem podpisania

42/06

30.06.2006

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Instytucji Kultury

Skb

z dniem podpisania

43/06

30.06.2006

informacji o zmianie wysokości dotacji przeznaczonej w budżecie gminy Przygodzice dla Instytucji Kultury

Skb

z dniem podpisania

44/06

30.06.2006

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Szkoły podstawowe, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, Przedszkola, Gimnazja

Skb

z dniem podpisania

45/06

30.06.2006

zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2006 r

Skb

z dniem podpisania

46/06

03.07.2006

sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Chynowie, ustalenia ceny sprzedaży, sporządzenia i ogłoszenia wykazu

Gr

z dniem podpisania

47/06

03.07.2006

sprzedaży nieruchomości położonej w Chynowie, ustalenia ceny sprzedaży, sporządzenia i ogłoszenia wykazu

Gr

z dniem podpisania

48/06

03.07.2006

sprzedaży nieruchomości położonej w Chynowie, ustalenia ceny sprzedaży, sporządzenia i ogłoszenia wykazu

Gr

z dniem podpisania

49/06

04.07.2006

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Ośw

z dniem podpisania

50/06

04.07.2006

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Ośw

z dniem podpisania

51/06

04.07.2006

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

Ośw

z dniem podpisania

52/06

04.07.2006

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Ośw

z dniem podpisania

53/06

02.08.2006

powołania Komisji Przetargowej

Zamp

z dniem podpisania

54/06

07.08.2006

powołania Gminnej Komisji Przetargowej

Zamp

z dniem podpisania

55/06

17.08.2006

ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Chynowie

Gr

z dniem podpisania

56/06

17.08.2006

ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Chynowie

Gr

z dniem podpisania

57/06

17.08.2006

ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Chynowie

Gr

z dniem podpisania

58/06

21.08.2006

zmiany na stanowisku pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Przygodzice

RGm

z dniem podpisania

59/06

28.08.2006

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przygodzice za I półrocze

Skb 

z dniem podpisania

60/06

07.09.2006

zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2006 r

Skb

z dniem podpisania

61/06

07.09.2006

zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 r

Skb

z dniem podpisania

62/06

07.09.2006

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Szkoły podstawowe, pozostała działalność

Skb

z dniem podpisania

63/06

07.09.2006 

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

64/06

27.09.2006

powołania Gminnej Komisji Przetargowej w Gminie Przygodzice

Zamp

z dniem podpisania

65/06

27.09.2006

przeprowadzenia w dniu 22 czerwca 2006 r. powiatowego treningu SWA

ROsp

z dniem podpisania

66/06

29.09.2006

zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2006 r

Skb

z dniem podpisania

67/06

29.09.2006

zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 r

Skb

z dniem podpisania

68/06

29.09.2006

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców w 2006 r.

Skb

z dniem podpisania

69/06

29.09.2006

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla: Szkoły podstawowe, Gimnazja, Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli

Skb 

z dniem podpisania

70/06

29.09.2006

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach

Skb 

z dniem podpisania

71/06

29.09.2006

wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Roś 

z dniem podpisania

72/06

27.10.2006

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla: Przedszkola

Skb

z dniem podpisania

73/06

27.10.2006

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

74/06

27.10.2006

zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 r

Skb

z dniem podpisania

75/06

27.10.2006

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców w 2006 r.

Skb

z dniem podpisania

76/06

27.10.2006

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Instytucji Kultury

Skb

z dniem podpisania

77/06

27.10.2006

zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2006 r

Skb

z dniem podpisania 

78/06

31.10.2006

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2006r.

Skb

z dniem podpisania 

79/06

31.10.2006

zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006r.

Skb

z dniem podpisania 

80/06

31.10.2006

zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2006 r

Skb

z dniem podpisania

81/06

31.10.2006

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Szkół podstawowych, Pozostała działalność, Edukacyjna opieka wychowawcza

Skb

z dniem podpisania

82/06

31.10.2006

określenia zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze

Kd

z dniem podpisania

83/06

15.11.2006

przyjęcia projektu budżetu gminy na 2007 rok oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Skb

z dniem podpisania

84/06

15.11.2006

ustalenia stawek czynszu za wydzierżawiane nieruchomości gruntowe 

Gr

 dniem podpisania

85/06

16.11.2006

powołania Komisji do spraw Opiniowania Wniosków o Przydział Mieszkania Komunalnego

-

z dniem podpisania

86/06

16.11.2006

wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokali socjalnych

-

z dniem podpisania

87/06

22.11.2006

powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Kd

z dniem podpisania

88/06

06.12.2006

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

89/06

06.12.2006

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Szkół podstawowych, Przedszkola Gimnazja, Pozostała działalność

Skb

z dniem podpisania

90/06

06.12.2006

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Instytucji Kultury

Skb

z dniem podpisania

91/06

06.12.2006

zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2006 r

Skb

z dniem podpisania

92/06

06.12.2006

zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006r.

Skb

z dniem podpisania

93/06

06.12.2006

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców w 2006 r

Skb

z dniem podpisania

94/06

07.12.2006

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

Ośw

z dniem podpisania

95/06

27.12.2006

powołania Gminnej Komisji Przetargowej 

Zamp

z dniem podpisania

96/06

27.12.2006

powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 

Kd

z dniem podpisania

97/06

27.12.2006

powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Kd

z dniem podpisania

98/06

29.12.2006

powołania Zastępcy Wójta Gminy

Kd

z dniem 01.01.2007

99/06

29.12.2006

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców w 2006 r

Skb

z dniem podpisania

100/06

29.12.2006

zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2006 r

Skb

z dniem podpisania

101/06

29.12.2006

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

102/06

29.12.2006

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Szkół podstawowych, Oddziały przedszkolne, Przedszkola, Gimnazja, dowożenie uczniów, Zespoły obsługi, Edukacyjna opieka wychowawcza

Skb

z dniem podpisania