2019

Rejestr 2019

REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
Wglądu do treści poszczególnych zarządzeń można dokonać w godzinach pracy Urzędu Gminy w sekretariacie, pokój nr 1, parter
numer
zarzadzenia
data
zarządzenia
w sprawie zarządzenia
realizuje
termin
wykonania

1/19

08.01.2019

w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Antonin

Sarz

z dniem podpisania

2/19

08.01.2019

w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Czarnylas

Sarz

z dniem podpisania

3/19

08.01.2019

w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Smardów

Sarz

z dniem podpisania

4/19

08.01.2019

w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Hetmanów

Skb

z dniem podpisania

5/18

14.01.2019

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Przygodzice do zaciągania zobowiązań

Skb

z dniem podjęcia

6/19

14.01.2019

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wysocku Małym na rok szkolny 2018/2019

Ośw

z dniem podjęcia

7/19

17.01.2019

w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Ludwików

Sarz

z dniem podpisania

8/19

17.01.2019

w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Topola-Osiedle

Sarz

z dniem podpisania

9/19

17.01.2019

w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Topola Wielka

Sarz

z dniem podpisania

10/19

17.01.2019

w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Bogufałów

Sarz

z dniem podpisania

11/19

28.01.2019

w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Przygodzice oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2019 Ośw

z dniem podpisania

12/19

28.01.2019

w sprawie ogłoszenia o naborze na członka Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w roku 2019

RGm

z dniem podjęcia

13/19

28.01.2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu organizacji działalności kulturalnej w roku 2019

RGm

z dniem podjęcia

14/19

29.01.2019

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przygodzice

Ośw

z dniem podjęcia

15/19

30.01.2019

w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Chynowie

Gr

z dniem podpisania

 16/19

31.01.2019

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019

Skb

z dniem podpisania

17/19

18/19

31.01.2019

w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Przygodziczki

Sarz

z dniem podpisania

19/19

01.02.2019

w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Dębnica

Sarz

z dniem podpisania

20/19

01.02.2018

w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Przygodzice

Sarz

z dniem podpisania

21/19

06.02.2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie sezonu kąpielowego i określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Przygodzice w 2019 roku

Gr

z dniem podjęcia

22/19

23/19

07.02.2019

w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Chynowa

Sarz

z dniem podpisania

24/19

07.02.2019

w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Janków Przygodzki

Sarz

z dniem podpisania

25/19

08.02.2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powiedzenie realizacji zadania z zakresu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży wraz z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019

RGm

z dniem podjęcia

25/19

18.02.2019

w sprawie ogłoszenia V przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Dębnicy

Gr

z dniem podpisania

26/19

21.02.2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach


z dniem podpisania

27/19

22.02.2019

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora szkoły podstawowej i dyrektorów przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przygodzice

Ośw

z dniem podjęcia

28/19

25.02.2019

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w roku 2019

RGm

z dniem podjęcia

29/19

27.02.2019

w sprawie wytycznych do sporządzenia sprawozdań finansowych przez podległe jednostki organizacyjne

Skb

z dniem podpisania

30/19

27.02.2019

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Dębnicy na rok szkolny 2018/2019

Ośw

z dniem podjęcia

31/19

05.03.2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Przygodzice im. Gustawa Bojanowskiego


z dniem podpisania

32/19

07.03.2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania konkursowego pt. "Szkółka kolarska 2019"

GOS

z dniem podjęcia

33/19

07.03.2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania konkursowego pt. "Organizator sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim na terenie Gminy Przygodzice w 2019 r.

GOS

z dniem podjęcia

34/19

11.03.2019

w sprawie powołania komisji stypendialnej do spraw oceny formalnej wniosków o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Przygodzice

Ośw

z dniem wydania

35/19

13.03.2019

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Publicznego Przedszkola "Bajka" w Jankowie Przygodzkim na rok szkolny 2018/2019

Ośw

z dniem podjęcia

36/19

15.03.2019

w sprawie przyznania uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych z klasami gimnazjalnymi prowadzonych przez Gminę Przygodzice, Stypendium Wójta Gminy Przygodzice

Ośw

z dniem wydania

37/19

15.03.2019

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Kard. Karola Wojtyły w Chynowej na rok szkolny 2018/2019

Ośw

z dniem podjęcia

38/19

15.03.2019

w sprawie sprzedaży środka trwałego - samochodu gaśniczego Jelcz GCBA6/32

ROc

z dniem podpisania

39/19

27.03.2019

w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych pn. "Instalacja systemu monitoringu zewnętrznego obiektów rekreacyjno-sportowych sołectwa Janków Przygodzki ul. Szkolna 4 oraz monitoringu zewnętrznego budynków Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Jankowie Przygodzkim" w zakresie monitoring zewnętrzny obiektów rekreacyjno-sportowych sołectwa Janków Przygodzki ul. Szkolna 4 oraz monitoring zewnętrzny budynków Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Jankowie Przygodzkim.

RRG

z dniem podpisania

40/19

02.04.2019

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podsawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyocku Małym na rok szkolny 2018/2019

Ośw

z dniem podjęcia

41/19

02.04.2019

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola "Calineczka" w Czarnymlesie

Ośw

z dniem podpisania

42/19

02.04.2019

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola "Stokrotka" w Dębnicy

Ośw

z dniem podpisania

43/19

02.04.2019

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola "Bajka" w Jankowie Przygodzkim

Ośw

z dniem podpisania

44/19

02.04.2019

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Jasia i Małgosi w Przygodziach

Ośw

z dniem podpisania

45/19

02.04.2019

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podsawowej im. Marii Konopnickiej w Przygodzicach

Ośw

z dniem podpisania

46/19

12.04.2019

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

Gr

z dniem podjęcia

47/19

15.04.2019

w sprawie ogłoszenia konkursu pn. "Najaktywniejsze sołectwo Gminy Przygodzice w 2019 r." i powołania komisji oceniającej

Gke

z dniem podpisania

48/19 18.04.2019
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola "Calineczka" w Czarnymlesie
Ośw z dniem podjęcia
49/19
18.04.2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola "Stokrotka" w Dębnicy
Ośw
z dniem podjęcia
50/19 18.04.2019
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola "Bajka" w Jankowie Przygodzkim
Ośw z dniem podjęcia
51/19
18.04.2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Przygodzicach
Ośw z dniem podjęcia
52/19 18.04.2019
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przygodziczkach
Ośw
z dniem podjęcia
53/19 19.04.2019 w sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu wynajmu domków wypoczynkowych w Antoninie - administrowanych przez Urząd Gminy w Przygodzicach 
Gr
z dniem podpisania
54/19 30.04.2019 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
Skb z dniem podpisania
55/19 10.05.2019 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
Gr
z dniem podjęcia
56/19 10.05.2019 w sprawie nieodpłatengo nabycia na własność przez Gminę Przygodzice nieruchomości zajętej pod drogę
Gr
z dniem podpisania
57/19 10.05.2019
w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podsawowej im. Orła Białego w Przygodzicach na rok szkolny 2018/2019
Ośw
z dniem podjęcia
58/19 14.05.2019 w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Chynowie
 Gr z dniem podpisania
59/19 14.05.2019
w sprawie ogłoszenia VI przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Dębnicy
 Gr z dniem podpisania
60/19
21.05.2019
w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
 Gr z dniem podjęcia
61/19 23.05.2019
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
Skb
z dniem podpisania
62/19 23.05.2019
w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli, szkół podstawowych, i szkolnego schroniska młodzieżowego, prowadzonych przez Gminę Przygodzice na rok szkolny 2019/2020
 Ośw z dniem 1 września 2019 r.
63/19 04.06.2019 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
Skb  z dniem podpisania
64/19 04.06.2019
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy Przygodzice
Sarz z dniem podpisania
65/19 13.06.2019
w sprawie powołania stałej gminnej komisji przetargowej w Gminie Przygodzice
RG
 z dniem podpisania
66/19 26.06.2019 w sprawie objęcia przez Gminę Przygodzice dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu
DG
z dniem wydania
67/19 28.06.2019
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2019-2032
Skb z dniem podjęcia
68/19 28.06.2019
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
Skb
z dniem podpisania
69/19
03.07.2019
w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli podatkowej
Swym
z dniem podpisania
70/19
03.07.2019
wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
 Skb z dniem podpisania
71/19
29.07.2019 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Dębnicy
 Ośw z dniem podpisania
72/19 31.07.2019
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przygodziczkach
 Ośw  z dniem podpisania
73/19 31.07.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola "Calineczka" w Czarnymlesie
 Ośw z dniem podpisania
74/19 31.07.2019
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola "Stokrotka" w Dębnicy
 Ośw  z dniem podpisania
75/19 31.07.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola "Bajka" w Jankowie Przygodzkim
Ośw
 z dniem podpisania
76/19 31.07.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Przygodzicach
Ośw
z dniem podpisania
77/19
01.08.2019
w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Przygodzice
ZKUSC
 z dniem 01.08.2019 r.
78/19 19.08/2019 w sprawie powołania komisji do oceny ofert i wyboru partnera do przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
 RG z dniem podpisania
79/19 19.08.2019
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wysocku Małym
 Ośw  z dniem podpisania
80/19 22.08.2019
w sprawie ogłoszenia VII przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Dębnicy
Gr
 z dniem podpisania
81/19 22.08.2019
w sprawie ogłoszenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Chynowie
Gr
z dniem podpisania
82/19 26.08.2019
w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
RGm
z dniem podpisania
83/19
29.08.2019 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przygodzice, wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji i przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku
 Skb z dniem podpisania
84/19 30.08.2019 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
 Skb z dniem podpisania
85/19
30.08.2019
w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przygodzice na rok szkolny 2019/2020
 Ośw  z dniem 1 września 2019 r.
86/19 05.09.2019
w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Kard. Karola Wojtyły w Chynowej na rok szkolny 2019/2020
Ośw
z dniem podjęcia
87/19 16.09.2019 w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji szkoły i przedszkola prowadzonych przez Gminę Przygodzice na rok szkolny 2019/2020
Ośw
z dniem podjęcia