Uchwały, Obwieszczenia, Zarządzenia, Komunikaty, Informacje

Komunikat Wójta Gminy Przygodzice

Komunikat
Wójta Gminy Przygodzice

Postanowienie nr 154/2019 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 6 maja 2019 r.

Postanowienie nr 154/2019
Komisarza Wyborczego w Kaliszu II
z dnia 6 maja 2019 r.

   w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Przygodzice

Postanowienie nr 204/2019 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 6 maja 2019 r.

Postanowienie nr 204/2019
Komisarza Wyborczego w Kaliszu II
z dnia 6 maja 2019 r.

   w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych z obszaru gminy Przygodzice w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 29 kwietnia 2019r.

Informacja
Komisarza Wyborczego w Kaliszu II
 z dnia 29 kwietnia 2019r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Przygodzice z dnia 23 kwietnia 2019 roku

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 23 kwietnia 2019 roku

 
   Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Wójt Gminy Przygodzice podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:
 
 Nr obwodu  głosowania
 Granice obwodu głosowania
 
 Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1
 sołectwa: Bogufałów, Przygodziczki, Chynowa
 Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły
 w Chynowej, Chynowa 70A, 63-421 Przygodzice

 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
2
 sołectwa: Czarnylas, Hetmanów
 
 Szkoła Podstawowa w Czarnymlesie,
 Czarnylas 150, 63-421 Przygodzice
3
 sołectwo Dębnica
 Zespół Szkół w Dębnicy,
 Dębnica ul. Ostrowska 140, 63-421 Przygodzice
 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
4
 sołectwa: Janków Przygodzki, Topola Wielka
 
  Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich
  w Jankowie Przygodzkim,
  Janków Przygodzki ul. Szkolna 4, 63-421 Przygodzice

5
 sołectwo Przygodzice
 Szkoła Podstawowa w Przygodzicach,
 ul Wysocka 2, 63-421 Przygodzice

 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
6
 sołectwa: Wysocko Małe, Smardów
 
 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
 w Wysocku Małym,
 Wysocko Małe ul. Kościelna 22, 63-421 Przygodzice

7
 sołectwa: Antonin, Ludwików
 Sala wiejska, Antonin
 ul. Krótka 4, 63-421 Przygodzice

 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
8
 sołectwo Topola-Osiedle
 
 Dom Ludowy, Topola-Osiedle
 ul. Dworcowa 34, 63-421 Przygodzice

 
 
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Kaliszu II najpóźniej

do dnia 13 maja 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Przygodzice najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.
 
Wójt Gminy Przygodzice
 
/-/ Krzysztof RASIAK

Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r.

Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. - Pismo przewodnie

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 12 marca 2019 r.

Komunikat
Komisarza Wyborczego w Kaliszu II

z dnia 12 marca 2019 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 12 marca 2019 r.

Komunikat
Komisarza Wyborczego w Kaliszu II

z dnia 12 marca 2019 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r.

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 27 lutego 2019 r.


   o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych


Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 roku

Postanowienie
 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 25 lutego 2019 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Przygodzice z dnia 27 lutego 2019 roku

Obwieszczenie
 Wójta Gminy Przygodzice

 z dnia 27 lutego 2019 roku