Uchwały, Obwieszczenia, Zarządzenia, Komunikaty, Informacje

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 7 maja 2020 roku
 

   Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

   W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

   Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.

   Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

   Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:

1) wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;

2) nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych;

3) lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

 

Państwowa Komisja Wyborcza w składzie:

Przewodniczący Sylwester Marciniak

Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Cieślak

Zastępca Przewodniczącego Wojciech Sych

Członkowie:

Ryszard Balicki

Liwiusz Laska

Dariusz Lasocki

Maciej Miłosz

Arkadiusz Pikulik

Konrad Składowski

Komunikat o wyłożeniu spisu wyborców do wglądu w Urzedzie Gminy Przygodzice

Komunikat o wyłożeniu spisu wyborców do wglądu w Urzedzie Gminy Przygodzice

 

Obwieszcznie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Obwieszcznie
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 15 kwietnia 2020 r.


o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Informacja

Komisarza Wyborczego w Kaliszu II

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 7 kwietnia 2020 r.

Informacja

Komisarza Wyborczego w Kaliszu II

z dnia 7 kwietnia 2020 r.

 

Informacja o dyżurze urzędnika wyborczego

 
 
Urzędnik Wyborczy Pan Mateusz Krakowski
w dniach 9 i 10 kwietnia 2020 roku pełni dyżur związany
z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów do komisji zdalnie
pod adresem poczty email: urz-301705-1@pkw.gov.pl

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami

 

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 11 lutego 2020 r.

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Kaliszu II
z dnia 11 lutego 2020 r.

 

 
o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczegow Kaliszu II z dnia 11 lutego 2020 r.

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczegow Kaliszu II
z dnia 11 lutego 2020 r.

 

 
w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Przygodzice z dnia 7 lutego 2020 r.

Obwieszczenie
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 7 lutego 2020 r.
 

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 roku

Postanowienie

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 5 lutego 2020 roku

w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej