Uchwały, Obwieszczenia, Zarządzenia, Komunikaty, Informacje

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 24 października 2018 r.

Obwieszczenie
Komisarza Wyborczego
w Poznaniu I
z dnia 24 października 2018 r.

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
na obszarze województwa wielkopolskiego

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 24 października 2018 r.

Obwieszczenie
Komisarza Wyborczego
w Poznaniu I
z dnia 24 października 2018 r.

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

Informacja
Państwowej Komisji Wyborczej

o przygotowaniu spotów edukacyjno informacyjno - edukacyjnych
związanych z wyborami samorządowymi

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przygodzicach z dnia 8 października 2018 r.

Obwieszczenie
Gminnej Komisji Wyborczej w Przygodzicach
z dnia 8 października 2018 r.
 
o zarejestrowanych kandydatach na wójta
w wyborach Wójta Gminy Przygodzice
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 28 września 2018 r.

Obwieszczenie
Komisarza Wyborczego w Kaliszu I
z dnia 28 września 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Powiatu Ostrowskiego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 28 września 2018 roku

Obwieszczenie
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
 z dnia 28 września 2018 roku

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.


Postanowienie nr 231/II/43/18 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 1 października 2018 r.

Postanowienie nr 231/II/43/18
Komisarza Wyborczego w Kaliszu II
z dnia 1 października 2018 roku


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Przygodzice

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przygodzicach z dnia 1 października 2018 r.

Obwieszczenie
Gminnej Komisji Wyborczej w Przygodzicach     
z dnia 1 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przygodzicach z dnia 1 października 2018 r.

Obwieszczenie
Gminnej Komisji Wyborczej w Przygodzicach
z dnia 1 października 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Przygodzice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przygodzicach z dnia 1 października 2018 r.

Obwieszczenie
Gminnej Komisji Wyborczej w Przygodzicach
z dnia 1 października 2018 r.


o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 w wyborach do Rady Gminy Przygodzice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komunikat

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 września 2018 r.

Uchwała
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 26 września 2018 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzania głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i przezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 26 września 2018 r.

Komunikat
Komisarza Wyborczego w Kaliszu II
z dnia 26 września 2018 r.


o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów
dla list kandydatów na radnych w wyborach
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 21 września 2018 r.

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Kaliszu II
z dnia 21 września  2018 r.
 
    Na podstawie art. 182 §  7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Przygodzice obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Kaliszu II informuje, co następuje:

§ 1

   W związku z niedoborem kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłoszonych przez komitety wyborcze informuję, że pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 24 września 2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Przygodzice do niżej wymienionych komisji wyborczych:

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

- Nr 1, w liczbie 2
- Nr 2, w liczbie 3
- Nr 3, w liczbie 4
- Nr 4, w liczbie 2
- Nr 5, w liczbie 3
- Nr 6, w liczbie 2
- Nr 7, w liczbie 2
- Nr 8, w liczbie 4

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

- Nr 1, w liczbie 3
- Nr 2, w liczbie 4
- Nr 3, w liczbie 3
- Nr 4, w liczbie 5
- Nr 5, w liczbie 4
- Nr 6, w liczbie 3
- Nr 7, w liczbie 2
- Nr 8, w liczbie 5

§ 2

    W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 25 września 2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 21.

§ 3

    Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
 
Komisarz Wyborczy
w Kaliszu II
/-/  Adam Jan Plichta

Obwieszczenie Wójta Gminy Przygodzice z dnia 20 września 2018 roku

Obwieszczenie
Wójta Gminy Przygodzice

z dnia 20 września 2018 roku

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przygodzicach z dnia 18 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PRZYGODZICACH
z dnia 18 września 2018 r.
 
    Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz. U.z 2018 r. poz. 754, 1000, 1349/ Gminna Komisja Wyborcza w Przygodzicach podaje do publicznej wiadomości, co następuje:
 
1. W wyborach do Rady Gminy Przygodzice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w terminie do dnia 17 września 2018 r. do godz. 2400  w okręgach wyborczych numer:  5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15 zgłoszono tylko jedną listę z nazwiskiem jednego kandydata na radnego a liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym.
 
2. Wobec powyższego wzywa się komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w terminie do dnia 24 września 2018 r. do godz. 1700 .
 
3. Gminna Komisja Wyborcza w Przygodzicach przyjmować będzie dodatkowe zgłoszenia w swej siedzibie w Urzędzie Gminy Przygodzice, Plac Powstańców Wielkopolskich 2, pokój nr 21 w dniach od 19 września 2018 r. do 21 września 2018 r. w godz. od 1400 do 1600, a w dniu 24 września 2018 r. w godz. od 1400 do godz. 1700.
 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Przygodzicach
/-/ Mariusz Wróblewski

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 15 września 2018 r.

INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KALISZU II

z dnia 15 września 2018 r.

   Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Kaliszu II przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Nr obwodu głosowania
Granice obwodu głosowania
Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1
  sołectwa: Bogufałów, Przygodziczki, Chynowa
Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły w Chynowej, Chynowa 70A, 63-421 Przygodzice
 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 
2
  sołectwa: Czarnylas, Hetmanów
Szkoła Podstawowa w Czarnymlesie, Czarnylas 150, 63-421 Przygodzice
 
3
  sołectwo Dębnica
Zespół Szkół w Dębnicy, Dębnica ul. Ostrowska 140, 63-421 Przygodzice
 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 
4
  sołectwa: Janków Przygodzki, Topola Wielka
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Jankowie Przygodzkim, Janków Przygodzki ul. Szkolna 4, 63-421 Przygodzice
 
5
  sołectwo Przygodzice
Szkoła Podstawowa w Przygodzicach, ul Wysocka 2, 63-421 Przygodzice
 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 
6
  sołectwa: Wysocko Małe, Smardów
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wysocku Małym, Wysocko Małe ul. Kościelna 22, 63-421 Przygodzice
 
7
  sołectwa: Antonin, Ludwików
Sala wiejska, Antonin ul. Krótka 4, 63-421 Przygodzice
 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 
8
  sołectwo Topola-Osiedle
Dom Ludowy, Topola-Osiedle ul. Dworcowa 34, 63-421 Przygodzice
 
 
 
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Kaliszu II najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Przygodzice najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.
 
Komisarz Wyborczy
w Kaliszu II
/-/ Adam Jan Plichta  

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Przygodzicach

DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ  W PRZYGODZICACH

Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń:

1/ list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Przygodzice pełnione są od dnia 13 września 2018 r. do dnia 14 września 2018 r. w godzinach od 1400 do 1600, w sobotę 15 września 2018 r. w godzinach od 800 do 1200, a w dniu 17 września 2018 r. w godzinach od 1600 do 2400;
2/ kandydatów na wójta gminy Przygodzice pełnione są od dnia 18 września 2018 r. do dnia 25 września 2018 r. w dni robocze w godzinach od 1400 do 1600, a w dniu  26 września 2018 r. w godzinach od 1800 do 2400.

Druki  zgłoszeń można  otrzymać w Urzędzie Gminy Przygodzice,  pokój nr 5.
    
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Przygodzicach
/-/ Mariusz Wróblewski

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
i rad dzielnic m. st. Warszawy
oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Informacja - dyżury urzędnika wyborczego


Dyżur Urzędnika Wyborczego w gminie Przygodzice
/-/ Mateusza Krakowskiego

1) dnia 12.09.2018 r. (śr) w godz. 13:00-15:00
2) dnia 20.09.2018 r. (cz) w godz. 12:00-14:00
3) dnia 26.09.2018 r. (śr) w godz. 16:00-18:00
4) dnia 02.10.2018 r. (wt) w godz. 13:00-15:00
5) dnia 10.10.2018 r. (śr) w godz. 13:00-15:00
6) dnia 17.10.2018 r. (śr) w godz. 13:00-15:00
7) dnia 20.10.2018 r. (sob) w godz. 08:00-12:00


KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Przygodzicach z dnia 12 września 2018 r.

KOMUNIKAT
Gminnej Komisji Wyborczej w Przygodzicach
z dnia 12 września 2018 r.

Postanowienie nr 198/II/18

Postanowienie nr 198/II/18
Komisarza Wyborczego w Kaliszu II

z dnia 11 września 2018 roku

   w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 sierpnia 2018 roku

Uchwała
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 27 sierpnia 2018 roku

   w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 21 sierpnia 2018 roku

Obwieszczenie
Marszałka Województwa Wielkopolskiego
z 21 sierpnia 2018 r.

o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów
do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Przygodzice z dnia 24 sierpnia 2018 roku

Obwieszczenie
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 24 sierpnia 2018 roku

    o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Przygodzicach w wyborach do Rady Gminy Przygodzice, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.Obwieszczenie Wójta Gminy Przygodzice z dnia 17 sierpnia 2018 roku

Obwieszczenie
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 17 sierpnia 2018 roku

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
i plakatów komittów wyborczych na obszarze Gminy Przygodzice


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 roku

Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów

z dnia 13 sierpnia 2018 roku

w sprawie zarządzenia wyborów
do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Wykaz urzędników wyborczych

Komunikat Komisarza Wyborczego

Komunikat Komisarza Wyborczego 
Drukuj
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I i II z dnia 16 maja 2018 r.

ws. podejmowania działań w charakterze agitacji wyborczej przed rozpoczęciem kampanii wyborczej
z prośbą o podanie do publicznej wiadomości.

Uchwała Nr XXXV/323/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku

Uchwała Nr XXXV/323/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Przygodzice,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XXXIV/318/2018 z dnia 27 marca 2018 roku