Zagospodarowanie przestrzenne

Zmiana planu ogólnego gminy Przygodzice

SUiKZP Gminy Przygodzice ze zmianami

 

Zmiany Studium

 

MPZP wsi sołeckiej Wysocko Małe

MPZP wsi sołeckiej Topola Wielka

MPZP wsi sołeckiej Przygodzice rejon ul. Mertki

MPZP wsi sołeckiej Dębnica rejon ul. Ostrowskiej

MPZP wsi sołeckiej Dębnica rejon ul. Litewskiej

MPZP Gminy Przygodzice we wsi Przygodzice ul. Bursztynowa

MPZP Gminy Przygodzice we wsi Chynowa rejon Świetlicy i Cmentarza

MPZP Gminy Przygodzice dotyczącego rurociągu paliwowego DN 250 Ostrów Wielkopolski Wrocław na terenie Gminy Przygodzice we wsiach Topola Wielka

MPZP Gminy Przygodzice dla zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Przygodzice w rejonie Pardalina

MPZP Gminy Przygodzice dla terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowości Przygodzice

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIRUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZYGODZICE DLA TERENU W MIEJSCOWOŚCI BOGUFAŁÓW


Uchwała Nr VIII/56/2015Rady Gminy Przygodzicez dnia 30 czerwca 2015 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dla terenów aktywizacji gospodar

Uchwała Nr VIII/56/2015

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dla terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowości Przygodzice

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZYGODZICE

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Przygodzice

 Plik do pobrania   uwaga plik 4,7 MB
 Plik do pobrania   uwaga plik 19,6 MB
 Plik do pobrania   uwaga plik 1,6 MB

Zagospodarowanie przestrzenne

Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Przygodzice