ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZYGODZICE

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Przygodzice

 Plik do pobrania   uwaga plik 4,7 MB
 Plik do pobrania   uwaga plik 19,6 MB
 Plik do pobrania   uwaga plik 1,6 MB