Uchwała Nr VIII/56/2015Rady Gminy Przygodzicez dnia 30 czerwca 2015 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dla terenów aktywizacji gospodar

Uchwała Nr VIII/56/2015

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dla terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowości Przygodzice