Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu - Obwieszczenie