Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Przygodzice

Oświadczenia majątkowe radnych gminy Przygodzice

za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe prezentujemy w postaci dokumentów pdf.