Odpowiedź na petycję z dnia 9 listopada 2018 roku, dot. wdrożenia procedur pełnego użytkowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.