Za 2018 rok

Wójt Gminy Przygodzice
podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych
oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku