Dzisiaj jest piątek, 04 grudzień
Imieniny Barbary i Piotra

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy.

 

Radni Gminy Przykona po zapoznaniu się z raportem o stanie gminy,  sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy za rok 2019, sprawozdaniem finansowym oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej  o przebiegu wykonania budżetu i zatwierdzenia sprawozdania głosowali za udzieleniem  wójtowi Mirosławowi Broniszewskiemu wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. 

Uchwałę podjęto 24 czerwca 2020 roku podczas XIX sesji Rady Gminy Przykona.

Po głosowaniu Wójt Gminy Mirosław Broniszewski otrzymał  gratulacje i podziękowania  za całoroczną pracę.

Podczas XIX Sesji Rady Gminy  zostały podjęte następujące uchwały w  sprawach:

- Zmian budżetu Gminy na 2020 rok i Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy  Przykona na lata 2020-2026.

-  Wyłączenia Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skargi.

 - Ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych.

 

Projekty uchwał, które zostały poddane pod głosowanie omawiali Barbara Zając Główna Księgowa oraz Tomasz Rosiak podinspektor.

Podczas sesji zostały złożone następujące wnioski:

- otwarcie placów zabaw na terenie gminy

- postawienie barier przy drodze gminnej w miejscowości Gajówka

- udrożnienie cieku wodnego na rzece Trzemeszka

- przegląd oraz bieżące naprawy nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych

- udzielanie odpowiedzi dot. procedury wycinki drzew

- zminimalizowanie uciążliwości zapachów z biogazowni

- bieżące utrzymanie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przykona-Wichertów

- problem dot. ograniczenia dostępu do internetu ( białe plamy )

 Odpowiedzi na wnioski udzielił Wójt Gminy Mirosław Broniszewski.

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Powszechny Spis
ROLNY 2020

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 3700348 gościem