Dzisiaj jest piątek, 04 grudzień
Imieniny Barbary i Piotra

XX Sesja Rady Gminy Przykona

W dniu  23 lipca 2020 r. odbyła się XX Sesja Rady Gminy Przykona , poprzedzona wspólnym posiedzeniem Komisji Stałych Rady Gminy. Sesji  przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Maksymilian Majchrzak.

W sesji uczestniczyli przedstawiciele firmy Energa Invest – inwestora farmy wiatrowej Przykona: dyrektor Biura Projektów Strategicznych Szymon Wojnicki i kierownik projektu Krzysztof Mazur, Starosta powiatu tureckiego Dariusz Kałużny oraz Maciej Sytek - pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej, którzy omówili zagadnienia związane z realizacją w/w inwestycji, a także dalsze plany rozwoju inwestycji OZE na terenie gminy. Zaproszeni Goście omówili równiez tematy związane ze sprawiedliwą transformacją energetyczną na terenie Gminy Przykona oraz perspektywami rozwoju Powiatu Tureckiego w oparciu o produkcję energii z OZE.

Porządek obrad obejmował następujące  tematy:

 1. Zmiany budżetu Gminy na 2020 rok i Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy  Przykona na lata 2020-2026.
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Laski, Młyniska, Psary, Rogów, Smulsko.
 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Jakubka, Jeziorko, Józefina, Przykona, Psary, Zimotki.
 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kaczki Plastowe, Laski, Olszówka, Przykona, Rogów.
 5.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Aleksandrów, Jeziorko, Psary, Zimotki.
 6.  Przystąpienie do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
 7.  Obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Laski oraz Gąsin Gmina Przykona.
 8.  Obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona Gmina Przykona.
 9.   Zatwierdzenie wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2019 r.
 10.  Ustalenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przykona na rok szkolny 2020/2021.
 11.  Przekazanie mienia zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.
 12.  Zmiana Gminnego programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców Gminy Przykona.
 13.  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie za 2019 r.

Projekty uchwał, które zostały poddane pod głosowanie  omawiali : Barbara Zając – Główna Księgowa, Krystyna Kuźnicka, Anna Robaszek, Tomasz Rosiak, Marta Nita, Zbigniew Bartosik  – inspektorzy.

Podczas sesji zostały złożone następujące wnioski:

- remont drogi powiatowej w miejscowości Sarbice

- zaproszenie na następną Sesję Rady Gminy Przykona przedstawicieli Biogazowni Przykona

- przegląd ścieżek pieszo-rowerowych

- utwardzenie drogi gruntowej destruktem na odcinku Przykona – Wichertów

- budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bądków Pierwszy oraz na odcinku Ewinów – Wichertów

Odpowiedzi na wnioski, pytania i uwagi udzielił Wójt Gminy Mirosław Broniszewski

 

Do pobrania:

1) Prezantacja - firmy Energa Invest – inwestora farmy wiatrowej Przykona - *.PDF

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Powszechny Spis
ROLNY 2020

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 3700242 gościem