Nazwa, dane adresowe

Urząd Miejski
ul. Podleśna 4
62-040 Puszczykowo
 
tel./fax (061) 8-983-700
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek: 8.00-16.00
wtorek - piątek: 7.30-15.30
 

NIP Urzędu Miejskiego 777-10-20-151
Regon Urzędu Miejskiego P-000526943

 

NIP Miasta Puszczykowa 777-31-59-692

Regon Miasta Puszczykowa 631257874

 

konto bankowe: BANK PEKAO S.A.:

29 1240 6595 1111 0010 5577 8276

 

 

dla osób zamierzających uiszczać opłaty na rzecz Urzędu, które będą wysyłane spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej

KOD SWIFT: PKOPPLPW PL29 1240 6595 1111 0010 5577 8276