Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Miasta na dzień powołania na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Miasta na dzień powołania na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta