Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Władysława Ślisińskiego za 2019 r.

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Władysława Ślisińskiego za 2019 r.