Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Władysława Ślisińskiego za 2020 r. r.

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Władysława Ślisińskiego za 2020 r.