Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Andrzeja Balcerka na koniec kadencji 2010-2014

Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Andrzeja Balcerka na koniec kadencji 2010-2014