Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Andrzeja Balcerka na koniec kadencji 2014-2018

Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Andrzeja Balcerka na koniec kadencji 2014-2018