Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Andrzeja Balcerka za 2016 r.

Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Andrzeja Balcerka za 2016 r.

Informacja Wojewody Wielkopolskiego