Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Władysława Ślisińskiego za 2013 r.

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Władysława Ślisińskiego za 2013 r.