Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Władysława Ślisińskiego za 2014 r.

Władysław Ślisiński