Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Władysława Ślisińskiego za 2015 r.

Władysław Ślisiński