Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Władysława Ślisińskiego za 2016 r.

 

Władysław Ślisiński