Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Władysława Ślisińskiego za 2017 r.

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Władysława Ślisińskiego za 2017 r.