Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Władysława Ślisińskiego za 2018 r.

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Władysława Ślisińskiego za 2018 r.