Zarządzenie Nr 87/11/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.12.2011 r. w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 87/11/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.12.2011 r. w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie