Zarządzenie Nr 75/12/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 21.12.2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/12/VI z dnia 2.01.2012 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo,

Zarządzenie Nr 75/12/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 21.12.2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/12/VI z dnia 2.01.2012 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2012 r.