Zarządzenie Nr 76/12/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 24.12.2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 8a/11/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadze

Zarządzenie Nr 76/12/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 24.12.2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 8a/11/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej