Zarządzenie Nr 77/12/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 28.12.2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 34/11/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie instrukcji p

Zarządzenie Nr 77/12/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 28.12.2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 34/11/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie instrukcji prowadzenia ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania