Zarządzenie Nr 35/13/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/13/VI z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Pus

Zarządzenie Nr 35/13/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/13/VI z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu adminis