Zarządzenie Nr 39a/13/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/13/VI z dnia 3 stycznia w sprawie planu finansowego : budżetu Miasta Puszcz

Zarządzenie Nr 39a/13/VI

Załącznik