Zarządzenie Nr 52a/13/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 5.12.2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Zarządzenie Nr 52a/13/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 5.12.2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Urzędu Miejskiego w Puszczykowie