Zarządzenie Nr 58/13/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/13/VI z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Pu

Zarządzenie Nr 58/13/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/13/VI z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2013 r.