Zarządzenie Nr 59/13/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu admini

Zarządzenie Nr 59/13/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2014 r.