Zarządzenie Nr 60/13/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.12.2013 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie polityki rachunkowości i instrukcji obiegu i kontroli doku

Zarządzenie Nr 60/13/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.12.2013 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie polityki rachunkowości i instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych