Zarządzenie Nr 61/13/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie nr 61 13 VI