Zarządzenie Nr 63/13/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.12.2013 r. w sprawie: ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowy

Zarządzenie Nr 63/13/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.12.2013 r. w sprawie: ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.